ออกหน่วยควบคุมประชากรสุนัข

.
25 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรของศูนย์วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้ร่วมออกปฏิบัติงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และปศุสัตว์อำเภอตาคลี เพื่อควบคุมสุนัขด้วยวิธีการทำหมัน ณ วัดเขาเจดีย์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
.