วันเฮลท์ข่าวสั้น

.

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยข่าวพบผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจรุนแรง ที่เมืองอู่ฮั่น (Wuhan) ประเทศจีน ภายในช่วงสั้นๆ พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 44 ราย ในจำนวนนี้มี 11 รายที่มีอาการป่วยรุนแรง และถึงตอนนี้ยังไม่สามารถระบุเชื้อสาเหตุได้ นับเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์การระบาดที่น่าสนใจ เชื้อสาเหตุจะเป็นอะไร และจะมีสัตว์ชนิดใดบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้

COVID-19 – China