วันเฮลท์ข่าวสั้น

.
ถึงตอนนี้โคโรน่าไวรัสชนิดใหม่จากอู่ฮั่นซึ่งทำให้เกิดปัญหาในระบบทางเดินหายใจรุนแรงก็มีหลักฐานยืนยันแล้วว่าสามารถแพร่จากคนสู่คนได้ และยังพบผู้ป่วยนอกประเทศจีนแล้วที่ญี่ปุ่น ไทย และล่าสุดเกาหลีใต้ ที่สำคัญในช่วงนี้กำลังอยู่อยู่ในบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเดินทางของประชาชนเชื้อสายจีนมีมากขึ้น และอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายออกไปยังพื้นที่ใหม่ๆได้