จังหวัดเคลื่อนที่

.
15 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของคลินิกสัตว์วันเฮลท์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่วัดบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการกว่า 50 ตัว
.