พยาธิเขาทองไปไกลถึงกรีซ

.
พยาธิตัวตืดที่ถูกพบปะปนออกมากับอาเจียนของแมวตัวหนึ่งที่อยู่ระหว่างการสงบประสาทเพื่อทำการผ่าตัดทำหมันในโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต.เขาทอง ได้ถูกเก็บไปทำการศึกษาวิจัยโดย ผศ.น.สพ.ดร.ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ Sivapong Vsmu (คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) และได้นำข้อค้นพบที่ได้ไปนำเสนอผลงานวิชาการในงาน Parasitic Helminths: New Perspectives in Biology and Infection ระหว่างวันที่ 1- 6 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ประเทศกรีซ …ในฐานะตัวแทนของ #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ต้องขอบคุณอาจารย์ที่นำพาหน่วยงานเล็กๆ แห่งนี้ออกไปให้สากลได้รับรู้ครับ
.
ส่วนพ่อแม่พี่น้องชาวเขาทองทั้งหลาย ข้อค้นพบที่ได้ช่วยบอกเราว่าในพื้นที่ของเรามีความเสี่ยงในการติดพยาธิชนิดนี้นะครับ ดังนั้นสุขอนามัยส่วนตัวจะต้องไม่ละเลยกันนะครับ
.
#หมายเหตุ พยาธิตัวตืดที่พบคือ Spirometra erinaceieuropaei ซึ่งทำให้เกิดโรค Sparganosis ได้
.