ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคคลต้นเรื่อง รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคคลต้นเรื่อง รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร หนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยแนะนำให้คำปรึกษา ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของวันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์อย่างดีเสมอมา ขอบพระคุณอาจารย์และขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับ