จระเข้บึงบอระเพ็ด

.
14 มกราคม 2562 – คณะนักวิจัยจระเข้บึงบอระเพ็ด ได้ออกจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องจระเข้ให้แก่เยาวชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” และเปิดบ้านมหิดลนครสวรรค์ ซึ่งได้จัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลนครสวรรค์ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาเข้าร่วมจำนวนกว่า 400 คน จากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง-ภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร กำแพงเพชร ตาก และเพชรบูรณ์
.