เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขที่ท่านรักอย่าลืมพามาทำวัคซีนป้องกันโรค

นอกจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งสามารถติดต่อมาสู่คนได้แล้ว ยังมีโรคติดเชื้ออีกหลายชนิดที่แม้จะไม่สามารถติดสู่คน แต่สามารถสร้างความรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตของสุนัขท่านได้ อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคเหล่านั้นได้ด้วยการทำวัคซีน ดังนั้นเมื่อสุนัขของท่านอายุได้ 6-8 สัปดาห์ เราแนะนำให้พาสุนัขที่ท่านรักมาตรวจสุขภาพและเริ่มโปรแกรมวัคซีน
.
อายุ /// โปรแกรม
4-6 สัปดาห์ /// ถ่ายพยาธิและตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป
6-8 สัปดาห์ /// วัคซีนรวม 5 โรค ครั้งที่ 1 และถ่ายพยาธิ
12 สัปดาห์ /// วัคซีนรวม 5 โรค ครั้งที่ 2 และวัคซีนพิษสุนัขบ้าครั้งที่ 1
16 สัปดาห์ /// วัคซีนรวม 5 โรค ครั้งที่ 3 และเริ่มป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ
24 สัปดาห์ ///วัคซีนพิษสุนัขบ้าครั้งที่ 2 และถ่ายพยาธิ
.
จากนั้นกระตุ้นวัคซีนรวม 5 โรคและวัคซีนพิษสุนัขบ้าปีละครั้ง และควรทำการถ่ายพยาธิอย่างน้อยทุก 3 เดือน
.
#หมายเหตุ วัคซีนรวม 5 โรค สามารถป้องกันโรคได้ดังนี้ โรคไข้หัด ลำไส้อักเสบ ตับอักเสบ เลปโตสไปโรซิส และหลอดลมอักเสบติดต่อ
.