เจ้าหน้าที่ของวันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้ร่วมออกหน่วยกับ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และ #เทศบาลนครนครสวรรค์

25 มีนาคม 2563 – เจ้าหน้าที่ของวันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้ร่วมออกหน่วยกับ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และ #เทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อให้บริการควบคุมประชากรสุนัขและแมวในบริเวณ #วัดวรนารถบรรพต (วัดกบ) พร้อมกับทำวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
.