ONE WORLD, ONE HEALTH: ภูมิทัศน์ใหม่ของสุขภาวะในยุค New Normal

ONE WORLD, ONE HEALTH: ภูมิทัศน์ใหม่ของสุขภาวะในยุค New Normal ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 19.00-21.00 น.

.
👉 ติดตามและรับชมผ่านทางช่องทางด้านล่างนี้ 👇
☑️ Facebook group: Young MHESI Scholars
☑️ YouTube channel: Young MHESI Scholars