บุคลากรของวันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ

3 กรกฎาคม 2563 บุคลากรของวันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ามารับบริการวัคซีนและรับบริการทำหมันเป็นจำนวนมาก
.