ผลเสียจากการฉีดยาคุม

.
อีกกรณีตัวอย่างความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากผลของการ #ฉีดยาคุม ที่ทำให้เกิดภาวะ #มดลูกอักเสบ ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาสามารถทำให้เสียขีวิตได้ ดังนั้นหลีกเลี่ยงการควบคุมประชากรสุนัขด้วยการฉีดยาคุมกันเถอะครับ