พาราเซตามอล คือ ยาพิษสำหรับแมว

.
พาราเซตามอลเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เชื่อว่าน่าจะมีติดบ้านกันแทบทุกหลังคาเรือน แต่สำหรับแมวนั้นยาพาราเซตามอลก็คือยาพิษดีๆนี่เอง โดยแมวที่ได้รับยาพาราเซตามอลจะมีอาการหน้าบวม หายใจลำบาก ตับไตเสียหาย เม็ดเลือดแดงแตก และอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ …ดังนั้นอย่าไปให้ยาพาราเซตามอลกับแมวกันนะครับทุกท่าน