โรคสัตว์สู่คนที่สำคัญอีกโรคหนึ่ง

มีรายงานข่าวว่าเชื้อซึ่งทำให้เกิดโรคแท้งติดต่อ (โรคสัตว์สู่คนที่สำคัญอีกโรคหนึ่ง) หลุดออกมาจากห้องทดลอง และก่อให้เกิดการระบาดในจีนอยู่ในขณะนี้ครับ เราคงต้องติดตามข่าวกันต่อไปอย่างใกล้ชิด

 

 

https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99/133407?fbclid=IwAR33YTl0SlbbPTLbPYdte1OMfzzyD3HLdbcFDotWHi3udxVMaDQShVwKXvs