ไม่ใช่เพียงมนุษย์เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามอย่างเจ้า COVID-19 จากการศึกษาที่เพิ่งได้รับการเผยแพร่ไม่นานมานี้

.
ไม่ใช่เพียงมนุษย์เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามอย่างเจ้า COVID-19 จากการศึกษาที่เพิ่งได้รับการเผยแพร่ไม่นานมานี้ (https://www.pnas.org/content/117/36/22311

) พบว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ ที่น่าสนใจคือในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงและสูงมากนั้น ดันมีพวกที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์รวมอยู่ในนั้นด้วยหลายชนิดด้วยกัน

.
ดังนั้นนอกจากในมุมมองที่เราให้ความสำคัญของโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อจากสัตว์ป่ามาสู่คน ในอีกมุมหนึ่งการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 จากคนไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ควรถูกตระหนักถึงความสำคัญเฉกเช่นเดียวกัน เพราะหากการแพร่กระจายไปถึงสิ่งมีชีวิตบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงและมีสถานะใกล้สูญพันธุ์ นั่นอาจหมายถึงเราอาจต้องเอ่ยลาเพื่อนร่วมโลกของเราไปตลอดกาล