คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะนักวิจัยเพื่อวางแผนการออกสำรวจจระเข้บึงบอระเพ็ดในช่วงวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2560

10 พฤศจิกายน 2560 – ณ ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะนักวิจัยเพื่อวางแผนการออกสำรวจจระเข้บึงบอระเพ็ดในช่วงวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2560 อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้” นอกจากนี้คลินิกสัตว์วันเฮลท์ยังได้ประสานสัตวแพทย์จากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ มหาวิทยาลัยมหิดล มาทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากจระเข้เพื่อตรวจหาสายพันธุ์ของจระเข้ด้วย