คลินิกสัตว์วันเฮลท์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมสภากาแฟของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบบึงบอระเพ็ดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

8 พฤศจิกายน 2560 – คลินิกสัตว์วันเฮลท์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมสภากาแฟของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบบึงบอระเพ็ดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด และในโอกาสนี้ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้” ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดที่มีอยู่ในพื้นที่นันทนาการอันอยู่ในความดูแลของ อบจ.นครสวรรค์ ที่มีอยู่กว่า 100 ตัวอีกด้วย