โรคพิษสุนัขบ้า

ท่ามกลางกระแสข่าวเรื่อง #โรคพิษสุนัขบ้า เรายังคงเดินหน้าโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน และในครั้งที่ 31 นี้ก็มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการด้วยกันทั้งสิ้น 25 ตัว ทำให้ยอดรวมตั้งแต่โครงการนี้เริ่มต้นมา มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันไปแล้วทั้งสิ้น 605 ตัว
.
ปล 1 ลืมถ่ายภาพขณะทำกิจกรรมไว้ ต้องขอยืมภาพจากน้องนักศึกษาโครงการปันรักแด่น้องหมา ม.มหิดล ด้วยนะครับ
ปล 2 ต้องขอบคุณนักศึกษาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ทุกๆคน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้