ผลข้างเคียงจากการฉีดยาคุมให้สุนัข

.
การฉีดยาคุมให้สุนัขมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะมดลูกอักเสบเป็นหนอง (Pyometra) ขึ้นได้ ซึ่งถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีมีอันตรายถึงแก่ชีวิตของสุนัข
.
ด้วยเหตุนี้หากท่านต้องการคุมกำเนิดสุนัขหรือแมวในความดูแลของท่าน แนะนำให้พาสุนัขและแมวมาทำหมันกันนะครับ
.
รูป 1-2 มดลูกของสุนัขที่มีภาวะมดลูกอักเสบเป็นหนอง
รูป 3 ขนาดของมดลูกปกติทั่วไป (ที่มา https://www.tavaresanimalhospital.com/spay…/uterus_normal/)