กิจกรรม Ecohealth Rotation

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทีมนักวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ภายใต้โครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ให้การต้อนรับ Dr Claire Jardine อาจารย์จาก Ontario Veterinary College, University of Guelph ประเทศแคนาดา พร้อมด้วยนักศึกษาสัตว์แพทย์ และอาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Ecohealth Rotation ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะฯ และกลุ่มสถาบันการศึกษาทางด้านการสัตวแพทย์ในประเทศแคนาดา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการเข้าศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาภายในบึงบอระเพ็ด โดยมี นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๒ (นครสวรรค์) ให้การต้อนรับและเข้าชม Bee Land ศูนย์การเรียนรู้เรื่องผึ้งและชันโรง มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ โดยมี อาจารย์สิทธิพงษ์ วงศ์วิลาศ เป็นผู้นำชม พร้อมกันนี้ยังได้เข้าเยียมชม One Health Animal Clinic OHAC คลินิกสัตว์วันเฮลท์ ของวิทยาเขตนนครสวรรค์อีกด้วย
ภาพ: คณะสัตวแพทย์