วันเฮลท์เล่าเรื่อง ตอน : ดับโควิดด้วยโควิด (Ep.1)

.
วันเฮลท์เล่าเรื่อง
ตอน : ดับโควิดด้วยโควิด (Ep.1)
.
เพราะสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนสัมพันธ์กัน…