22 ตุลาคม 2563 วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

22 ตุลาคม 2563 วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ณ บ้านหนองเต่า ต.เขากะลา อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
.