คลินิกสัตว์วันเฮลท์

.
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ามารับบริการที่คลินิกสัตว์วันเฮลท์ในช่วงนี้ สามารถเข้ามารับบริการผ่านทางประตูหลัก (ดังภาพนี้) ได้นะครับ (เพื่อทำการคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด) …ตัองขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
.