ต้นแบบการอยู่ร่วมกันของคนและจระเข้

#ต้นแบบการอยู่ร่วมกันของคนและจระเข้ #การอนุรักษ์จระเข้สยามในบึงบอระเพ็ด . ติดตามอ่านกันได้ในแมกกาซีนฉบับพิเศษประจำปี 2563 ขององค์การบริการส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับ . #โครงการการสร้างแนวทางมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้

โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด

#โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด #OHRU . 29 ตุลาคม 2563 #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ พร้อมด้วย อาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก #โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ #คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจระเข้แก่เยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครสวรรค์ภายใต้โครงการสร้างมัคคุเทศน์รุ่นเยาว์ฯ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ . ขอขอบคุณ #ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ลูกจระเข้มาใช้ประกอบการทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับ . #อบจ_นคสวรรค์ #MUNA #VSMU #OHC #PRMUNA