โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (ครั้งที่29)

ผ่านไปอีกครั้งกับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (ครั้งที่29) ด้วยวิธีการทำหมัน ซึ่งในครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทั้งสิ้น 27 ตัว
ขอขอบคุณคณะทำงานฯ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และสำนักงานกรมปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ร่วมแรงแรงร่วมใจกันมาโดยตลอด มา ณ ที่นี่ด้วยครับ