การสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้

หลังจากได้วางแผนออกสำรวจจระเข้ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด คณะนักวิจัยโครงการ “การสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้” ก็ได้ออกเรือสำรวจจระเข้รอบเดือนพฤศจิกายน ตลอด 7 วัน 7 คืน โดยในแต่ละวันจะมีเรือออกสำรวจวันละ 2 เส้นทาง ในแต่ละเส้นทางจะออกเรือสำรวจในช่วงเวลากลางวันเพื่อสำรวจร่องรอย และช่วงเวลากลางคืนเพื่อนับจำนวนประชากรด้วยวิธี spot light count ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้แต่ละวันเราพบจระเข้จำนวน 2-5 ตัวในแต่ละคืน ตามพิกัดต่างๆ นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อดูเรื่องระบบนิเวศที่มีผลต่อการอยู่อาศัยของจระเข้อีกด้วย