โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครั้งสุดท้ายของปี 2560 (ครั้งที่30)

ส่งท้ายปีเก่าด้วยโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครั้งสุดท้ายของปี 2560 (ครั้งที่30) ในครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันเพื่อควบคุมประชากรด้วยกันทั้งสิ้น 29 ตัว (สุนัขเพศผู้ 3 ตัว, สุนัขเพศเมีย 9 ตัว, แมวเพศผู้ 8 ตัว และแมวเพศเมีย 9 ตัว)
.
และถึงตอนนี้นับตั้งแต่เริ่มโครงการมามีสุนัขและแมวเข้ารับบริการรวมแล้วทั้งสิ้น 580 ตัวด้วยกัน (สุนัขเพศผู้ 159 ตัว, สุนัขเพศเมีย 169 ตัว, แมวเพศผู้ 83 ตัว และแมวเพศเมีย 169 ตัว)
.
ขอขอบคุณคณะทำงานฯ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และสำนักงานกรมปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อีกครั้งที่ร่วมแรงแรงร่วมใจกันมาโดยตลอด และปีหน้าเรามาลุยกันต่อนะค้าบบบ