ออกหน่วยควบคุมประชากรสุนัข

#ออกหน่วยควบคุมประชากรสุนัข #OHC . 25 กุมภาพันธ์ 2563 บุคลากรของศูนย์วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้ร่วมออกปฏิบัติงานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ และปศุสัตว์อำเภอตาคลี เพื่อควบคุมสุนัขด้วยวิธีการทำหมัน ณ วัดเขาเจดีย์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ .

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงมีเจ้าของ

#บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยงมีเจ้าของ . ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ . ฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี เทศบาลนครนครสวรรค์ให้บริการฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในชุมชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในระหว่างวันที่ 2 มีนาคม – 11 มิถุนายน 2563 ท่านเจ้าของสัตว์เลี้ยง กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยเพื่อประกอบการลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน สอบถามเพิ่มเติม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 056-219555

กิจกรรม Ecohealth Rotation

#เพราะเราอยู่ด้วยกัน #Ecohealth #OneHealth กิจกรรม Ecohealth Rotation 4 กุมภาพันธ์ 2020  ·  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทีมนักวิจัยวิทยาเขตนครสวรรค์ ภายใต้โครงการสร้างแนวทางและมาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ ให้การต้อนรับ Dr Claire Jardine อาจารย์จาก Ontario Veterinary College, University of Guelph ประเทศแคนาดา พร้อมด้วยนักศึกษาสัตว์แพทย์ และอาจารย์และนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Ecohealth Rotation ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะฯ และกลุ่มสถาบันการศึกษาทางด้านการสัตวแพทย์ในประเทศแคนาดา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการเข้าศึกษาระบบนิเวศน์วิทยาภายในบึงบอระเพ็ด โดยมี นายวชิระ กว้างขวาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต Read More …

การสำรวจและเฝ้าระวังโรคในสัตว์

#การสำรวจและเฝ้าระวังโรคในสัตว์ #OHRU #MoZWE . #วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ ได้ร่วมกับ #ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ชุมชนเขาทองเก็บตัวอย่างเพื่อสำรวจและเฝ้าระวังการเกิดโรคในสุนัขและแมว ตลอดจนสัตว์ปีก นอกจากนี้ยังได้บริการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิให้แก่สุนัขและแมวในชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย . #MUNA #VSMU #OHC

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งสุดท้ายของปี 2562

#41stRFZ #6thYear #OHC . ส่งท้ายปีหมูด้วยโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าฯ ครั้งสุดท้ายของปี 2562 (ครั้งที่ 41 ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการมา) ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ในครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันจำนวน 21 ตัว ทำให้ถึงตอนนี้มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการดังกล่าวไปแล้วทั้งสิ้น 826 ตัว . ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกๆท่านทั้งจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ตลอดจนจิตอาสามากหน้าหลายตา ที่ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวมาตลอด 6 ปี . แล้วพบกันใหม่ปีหน้า กับเป้าหมาย 1000 ตัว !!! . #MUNA #VSMU #DLDNW

เรียนรู้การใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อนดีดี

#เรียนรู้การใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อดีดี #วันเฮลท์เขาทอง #OHSL . 18-19 พฤศจิกายน 2562 วันเฮลท์เขาทองได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับการถ่ายทอดการใช้งานระบบเฝ้าระวังสุขภาพผ่อดีดี (PODD) ณ ห้องประชุม #ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย และ น.สพ.ปองพล หอมคง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เทศบาลนครเชียงใหม่ มาร่วมถ่ายทอดการใช้งานและการทำงานของระบบ นอกจากนี้ยังได้รับโอกาสจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นำโดย นายวรชาติ ลีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาง ที่เปิดให้คณะผู้รับการอบรมได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่จริงที่เคยใช้งานระบบดังกล่าวจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม . ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย อบต.เขาทอง รพสต.เขาทอง อบต.นครสวรรค์ออก อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ตลอดจนนักศึกษา Read More …

ประกาศวันหยุด

#ประกาศวันหยุด #OHAC . วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ขอแจ้งหยุุดให้บริการในส่วนของ #คลินิกสัตว์วันเฮลท์ ในระหว่างวันที่ 18-29 พฤศจิกายน 2562 นะครับ . ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วยครับ

การสำรวจเชื้อไข้หวัดนก

การสำรวจเชื้อไข้หวัดนก #OHRU #MoZWE . วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ได้ประสานงานกับชุมชนเขาทองเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ #ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่าสัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างในโครงการสำรวจเชื้อไข้หวัดนกในนกธรรมชาติ สัตว์ปีก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ในประเทศไทย . #MUNA #VSMU

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

#40thRFZ #6thYear #OneHealthAnimalClinic #OHAC . 26 ตุลาคม 2562 – 6 ปีที่ยืนหยัด โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ กับกิจกรรมควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ถึงวันนี้ได้ดำเนินการร่วมกันมาจนถึงครั้งที่ 40 ซึ่งในวันนี้มีสุนัขและแมวมารับบริการทั้งสิ้น 25 ตัว และนับตั้งแต่ได้เริ่มโครงการฯมา มีสุนัขและแมวได้รับบริการการทำหมันในโครงการไปแล้วทั้งสิ้น 805 ตัว . #RFZ #MUNA #VSMU #DLDNW #OHC

โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด

#โครงการสร้างมัคคุเทศน์น้อยประจำบึงบอระเพ็ด #OHRU . 21 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและทำกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนจำนวน 40 คนจาก 11 โรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ . #อบจ_นคสวรรค์ #MUNA #VSMU #OHC #PRMUNA