ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคคลต้นเรื่อง รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่บุคคลต้นเรื่อง รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร หนึ่งในบุคคลสำคัญที่ช่วยแนะนำให้คำปรึกษา ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของวันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์อย่างดีเสมอมา ขอบพระคุณอาจารย์และขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับ  

โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม

#โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม #OHC #PODD . วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง กลุ่มวันเฮลท์เขาทองได้ประชุมเพื่อวางแผนการขับเคลื่อนโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยในการประชุมครั้งนี้นอกเหนือจากคณะทำงานอันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จาก อบต.เขาทอง อาจารย์และเจ้าหน้าที่จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล และตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่จาก รพสต.เขาทอง และ รพสต.บ้านหาดสะแก เข้าร่วมสังเกตการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมด้วย . #MUNA #PRMUNA

ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว

#ออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว #OHSL . 18 กันยายน 2562 นายสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกสัตว์วันเฮลท์ร่วมออกหน่วยกับปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่ ต.หนองกรด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีประชาชนนำสุนัขและแทวเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก . #MUNA #OHC #DLD

โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม

#โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม #OHSL . #กลุ่มวันเฮลท์เขาทอง อันประกอบไปด้วย อาจารย์และนักวิชาการ จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และตัวแทนชุมชน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก #สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสร้างเสริมพฤติกรรมการเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังโรคและปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขึ้นในชุมชน โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ สิงหาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 . ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีที่มาจากการที่กลุ่มวันเฮลท์เขาทองได้เล็งเห็นว่า ตำบลเขาทองเป็นหนึ่งในชุมชนขนาดใหญ่ที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีพลวัตรและส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน . โดยหนึ่งในเทคโนโลยีที่กลุ่มวันเฮลท์เขาทองได้เลือกที่จะหยิบมาประยุกต์ใช้คือ #ผ่อดีดี_PODD (ภาพที่ 2) ซึ่งได้รับการพัฒนา ปรับปรุง และถูกนำไปปรับใช้ในหลากหลายพื้นที่ก่อนหน้านี้ . โปรดติดตามความคืบหน้าในตอนต่อไป Read More …

จังหวัดเคลื่อนที่

#จังหวัดเคลื่อนที่ #OHC #OHSL . 15 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่ของคลินิกสัตว์วันเฮลท์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ร่วมออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่วัดบางมะฝ่อ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวมารับบริการกว่า 50 ตัว . #PRMUNA

จระเข้บึงบอระเพ็ด

#จระเข้บึงบอระเพ็ด #OHRU . 10 พฤษภาคม 2562 – ทีมวิจัยจระเข้บึงบอระเพ็ด ได้ลงพื้นที่สำรวจร่องรอยจระเข้ หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบเห็นจระเข้มากินปลาในบ่อเลี้ยงที่อยู่ติดพื้นที่บึงบอระเพ็ด จากการสัมภาษณ์พบว่าชาวบ้านพบเห็นจระเข้ในบริเวณดังกล่าว และระบุว่ามีจระเข้ทั้งหมด 3 ตัวด้วยกัน จากนั้นทีมวิจัยจึงได้เดินเท้าสำรวจร่องรอยจากบริเวณบ่อเลี้ยงปลาลงไปยังพื้นที่บึงบอระเพ็ดซึ่งทีมวิจัยได้พบร่องรอยของจระเข้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตำแหน่งที่พบร่องรอยนับว่ามีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจำนวนประชากรจระเข้ด้วยวิธีการส่องสปอร์ตไลท์ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์จระเข้ภายใต้โครงการการสร้างแนวทาง/มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 กับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

#37thRFZ #OneHealthAnimalClinic #OHAC . 27 เมษายน 2562 – ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 กับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด้วยการควบคุมและจัดการประชากรสุนัขและแมวด้วยการทำหมัน ภายใต้ความร่วมมือกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ดำเนินการร่วมกันจนถึงครั้งที่ 37 และถึงตอนนี้นับตั้งแต่ได้เริ่มโครงการฯมา มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันไปแล้วทั้งสิ้น 734 ตัว . #RFZ #MUNA #VSMU #DLDNW #OHC

ร่วมออกหน่วยKickOff

#ร่วมออกหน่วยKickOff #OneHealthAnimalClinic #OHAC 13 มีนาคม 2562 – วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์ร่วมออกหน่วย ณ วัดไทรเหนือ กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และองค์กรปกครองท้องถิ่นในโครงการ Kick off ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยการให้บริการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมวให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขที่ท่านรักอย่าลืมพามาทำวัคซีนป้องกันโรค

#เพื่อสุขภาพที่ดีของสุนัขที่ท่านรักอย่าลืมพามาทำวัคซีนป้องกันโรคกันนะครับ #OneHealthAnimalClinic #OHAC นอกจากโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งสามารถติดต่อมาสู่คนได้แล้ว ยังมีโรคติดเชื้ออีกหลายชนิดที่แม้จะไม่สามารถติดสู่คน แต่สามารถสร้างความรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตของสุนัขท่านได้ อย่างไรก็ตามเราสามารถป้องกันหรือลดความรุนแรงของโรคเหล่านั้นได้ด้วยการทำวัคซีน ดังนั้นเมื่อสุนัขของท่านอายุได้ 6-8 สัปดาห์ เราแนะนำให้พาสุนัขที่ท่านรักมาตรวจสุขภาพและเริ่มโปรแกรมวัคซีน . #สำหรับโปรแกรมสุขภาพและวัคซีนสำหรับสุนัขที่เราแนะนำมีดังนี้ อายุ /// โปรแกรม 4-6 สัปดาห์ /// ถ่ายพยาธิและตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป 6-8 สัปดาห์ /// วัคซีนรวม 5 โรค ครั้งที่ 1 และถ่ายพยาธิ 12 สัปดาห์ /// วัคซีนรวม 5 โรค ครั้งที่ 2 และวัคซีนพิษสุนัขบ้าครั้งที่ 1 16 Read More …