การสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้

หลังจากได้วางแผนออกสำรวจจระเข้ในพื้นที่บึงบอระเพ็ด คณะนักวิจัยโครงการ “การสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้” ก็ได้ออกเรือสำรวจจระเข้รอบเดือนพฤศจิกายน ตลอด 7 วัน 7 คืน โดยในแต่ละวันจะมีเรือออกสำรวจวันละ 2 เส้นทาง ในแต่ละเส้นทางจะออกเรือสำรวจในช่วงเวลากลางวันเพื่อสำรวจร่องรอย และช่วงเวลากลางคืนเพื่อนับจำนวนประชากรด้วยวิธี spot light count ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้แต่ละวันเราพบจระเข้จำนวน 2-5 ตัวในแต่ละคืน ตามพิกัดต่างๆ นอกจากนี้คณะนักวิจัยยังได้เก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อดูเรื่องระบบนิเวศที่มีผลต่อการอยู่อาศัยของจระเข้อีกด้วย #VSMU #MoZWE #MUNA #OHC #สบอ12 #เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครั้งสุดท้ายของปี 2560 (ครั้งที่30)

ส่งท้ายปีเก่าด้วยโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าครั้งสุดท้ายของปี 2560 (ครั้งที่30) ในครั้งนี้มีสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันเพื่อควบคุมประชากรด้วยกันทั้งสิ้น 29 ตัว (สุนัขเพศผู้ 3 ตัว, สุนัขเพศเมีย 9 ตัว, แมวเพศผู้ 8 ตัว และแมวเพศเมีย 9 ตัว) . และถึงตอนนี้นับตั้งแต่เริ่มโครงการมามีสุนัขและแมวเข้ารับบริการรวมแล้วทั้งสิ้น 580 ตัวด้วยกัน (สุนัขเพศผู้ 159 ตัว, สุนัขเพศเมีย 169 ตัว, แมวเพศผู้ 83 ตัว และแมวเพศเมีย 169 ตัว) . ขอขอบคุณคณะทำงานฯ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกรมปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อีกครั้งที่ร่วมแรงแรงร่วมใจกันมาโดยตลอด Read More …

คลินิกสัตว์วันเฮลท์รับมอบโคมไฟมงคลจากคณะกรรมการศาลเจ้าเขาทอง

สืบสานประเพณี – คลินิกสัตว์วันเฮลท์รับมอบโคมไฟมงคลจากคณะกรรมการศาลเจ้าเขาทอง ภายหลังได้เข้าร่วมประมูลสิ่งของวัตถุมงคลในงานประเพณีศาลเจ้าเขาทอง ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะนักวิจัยเพื่อวางแผนการออกสำรวจจระเข้บึงบอระเพ็ดในช่วงวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2560

10 พฤศจิกายน 2560 – ณ ที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด คลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะนักวิจัยเพื่อวางแผนการออกสำรวจจระเข้บึงบอระเพ็ดในช่วงวันที่ 20-27 พฤศจิกายน 2560 อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้” นอกจากนี้คลินิกสัตว์วันเฮลท์ยังได้ประสานสัตวแพทย์จากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถิ่นและสัตว์อพยพ มหาวิทยาลัยมหิดล มาทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากจระเข้เพื่อตรวจหาสายพันธุ์ของจระเข้ด้วย

คลินิกสัตว์วันเฮลท์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมสภากาแฟของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบบึงบอระเพ็ดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

8 พฤศจิกายน 2560 – คลินิกสัตว์วันเฮลท์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมสภากาแฟของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบบึงบอระเพ็ดประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ บึงบอระเพ็ด และในโอกาสนี้ได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างแนวทาง / มาตรการการลดการกีดกันทางการค้าในการส่งออกจระเข้” ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการควบคุมประชากรสุนัขจรจัดที่มีอยู่ในพื้นที่นันทนาการอันอยู่ในความดูแลของ อบจ.นครสวรรค์ ที่มีอยู่กว่า 100 ตัวอีกด้วย

น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ คลินิกสัตว์วันเฮลท์ และ อ.ดร.สมสุข พวงดี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมอบรมแนะนำการปลูกผักอินทรีย์และการเลี้ยงแพะแกะเบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด

7 พฤศจิกายน 2560 – น.สพ.เอกสิทธิ์ ติยานันต์ คลินิกสัตว์วันเฮลท์ และ อ.ดร.สมสุข พวงดี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมอบรมแนะนำการปลูกผักอินทรีย์และการเลี้ยงแพะแกะเบื้องต้น ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท อีเอ โซล่า นครสวรรค์ จำกัด โดยมีผู้นำชุมชน เกษตรกร และนักเรียนในชุมชนหัวหวายและใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

กศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ รพสต.เขาทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ออกสำรวจและเก็บข้อมูลเหตุการณ์สัตว์ปีกตายผิดปกติในชุมชนเขาทองทั้ง 12 หมู่บ้า

7-14 กันยายน 2560 นักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ รพสต.เขาทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ออกสำรวจและเก็บข้อมูลเหตุการณ์สัตว์ปีกตายผิดปกติในชุมชนเขาทองทั้ง 12 หมู่บ้าน หลังคลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้รับแจ้งข้อมูลการตายของสัตว์ปีกผิดปกติเมื่อ 20 สิงหาคม 2560 ในโอกาสนี้นักศึกษาฯได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตน และการจัดการซากสัตว์ปีกที่เหมาะสมให้แก่ประชนชนใน ต.เขาทองด้วย

ออกสำรวจและเก็บข้อมูลเหตุการณ์สัตว์ปีกตายผิดปกติในชุมชนเขาทองทั้ง 12 หมู่บ้าน

7-14 กันยายน 2560 นักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ รพสต.เขาทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ออกสำรวจและเก็บข้อมูลเหตุการณ์สัตว์ปีกตายผิดปกติในชุมชนเขาทองทั้ง 12 หมู่บ้าน หลังคลินิกสัตว์วันเฮลท์ได้รับแจ้งข้อมูลการตายของสัตว์ปีกผิดปกติเมื่อ 20 สิงหาคม 2560 ในโอกาสนี้นักศึกษาฯได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตน และการจัดการซากสัตว์ปีกที่เหมาะสมให้แก่ประชนชนใน ต.เขาทองด้วย

ขอขอบพระคุณ คุณชุติปภา กระจายศรี ที่ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโครงการฯ

ในนามของคณะทำงาน #โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ขอขอบพระคุณ คุณชุติปภา กระจายศรี ที่ได้จัดส่งยาและเวชภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโครงการฯ มา ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ . #MUNA #OHC #RFZ

ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3

31 สิงหาคม 2560 . คณาจารย์และนายสัตวแพทย์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุหะคีรี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาทอง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเผชิญสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ ที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ . #MUNA #OHC #ONEHEALTHTALK